А. Шикізат, материалдар, жұмыс күші

В. Ғимараттар, жабдықтар, жұмыс күші

С. бір өндіріс циклінен қолданылатын материалдық құралдар

D. өндірісте жасалған дайын өнім

Е. өндірісте көп рет қолданылатын материалдық құралдар, олар өндірілген өнімге құнын бөлшектеп ауыстырады.

Егер белгілі - бір салада бірнеше кәсіпорын осы сала нарығының басым бөлігіне бақылау жасайтын болса, онда орын алатын бәсеке қалай деп аталады:

А. олигополия;

В. монополиялық бәсеке;

С. жетілген бәсеке;

D. монополия;

Е. монопсония.

C

Егер тауар бағасының өзгеруіне қарамастан ол тауарға сұраным көлемі өзгермеген жағдайда, оның бағалық икемділігінің коэффициенті:

А. 1-ден көп;

В. 1-ден аз;

С. 0-ге тең;

D. 1-ге тең;

Е. шексіздікке тең.

С

Технологияны жетілдіру жылжытады:

А. сұраным қисығын оңға және жоғары қарай;

В. сұраным қисығын оңға және төмен қарай;

С. ұсыным қисығын оңға және төмен қарай;

D. ұсыным қисығын солға және жоғары қарай;

Е. сұраным қисығын солға және жоғары қарай.

А

Сұраныстың абсолютті икемсіз қисығы - бұл:

А. тік (вертикальды) сызық;

В. көлбеу (горизонтальды) сызық;

С. қисық сызық;

D. теріс иілген түзу сызық;

Е. оң иілген қисық сызық.

В

Тепе-тең баға қандай жағдайда орын алады:

А. сатушының бағасының сатып алушының бағасынан біраз артық болған жағдайында;

В. тауарды сатушының сатуға, ол сатып алушының осы баға бойынша оны сатып алуға келісімдері болған жағдайда;

С. тек дамыған нарықтық экономика жағдайында;

D. командалық экономика жағдайында;

Е. сатып алушының тауарды сатып алуға келісімі болған жағдайда.

Ұсыныс заңы бойынша:

А. ұсыныстың сұраныстан асып түсуі бағаның төмендеуіне әкеледі;

В. егер тұтынушылар табыс өссе, әдетте сатушылар көп тауар сатып өткізеді;С. тауар ұсынысы алмастырылатын - тауар бағасына тәуелді;

D. тауар бағасы өскен жағдайда, сол тауарларды сату көлемі де өседі;

Е. нарықтағы бағаны белгілеуде сатушы үстемдік етеді.

С

Шекті пайдалылықтың кему заңы нені көрсетеді:

А. сатып алынған товарлардың пайдалылығы тұтынушышың табысы өскен сайын кеми беретіндігін;

В. шекті пайдалылықтың бағаға қатынасы барлық тауарлар үшін бірдей екендігін;

С. әрбір келесі тауар бірлігінің әкелетін пайдалылығы сатып алынатын товарлар санының артуына сәйкес кеми беретіндігін;

D. күнделікті тұтынылатын тауарларға қарағанда, шекті пайдалылық қатынасының;

Е. жалпы пайдалылық төмендейді.

D

Тауарлар мен қызметтердің нарықтық ұсынымының факторлары:

А. сатып алушылар саны;

В. тұтынушылардың талғамдары мен ұнатушылықтары;

С. сатып алушылардың табыстары;

D. ресурстарға бағалар;

Е. толықтыратын тауарлардың бағасы

D

Нарықтағы сатылатын тауар көлемі-бұл:

А. сұраныс;

В. сұраныс заңы;

С. ұсыныс заңы;

D. ұсыныс;

Е. сұраныс икемділік заңы.

С

Алдын ала тауарлармен танысып белгіленген мерзімге және арнайы орындарды жариялы саудаласу арқылы тауарлармен басқада бағалы мүліктерді сатуды ұйымдастыру формасын атаңыз:

А. Теңдер

В. Тұтыну рыногы

С. аукцион

D. жекешелендіру

Е. өндіріс факторы.

С

Монополияға қарсы саясат нені қамтамасыз етуі қажет:

А. бәсекелестікті тежеуді;

В. монополияларды жоюды;

С. бәсекелестік күресті қолдауды;

D. монополистердің өніміне мемлекеттік баға тағайындауды;Е. монополиялық кәсіпорындардың экономикалық саясатын қолдауды.

Е

Инвестиция нарығы – бұл:

А. Экономикаға ұзақ мерзімді капитал салу.

В. Өндірістік негізгі капиталға ақша салу.

С. Қаржылық инвестиция .

D. Акцияны, облигацияны және бағалы қағаздарды сатып алу.

Е. Ерекше тауар капиталын сату және сатып алу.

А

Айналым құралы –бұл:


0002166553558815.html
0002238316739609.html
    PR.RU™