Меню закладу «на колесах» з продажу супів-пюре

12

Основне обладнання

1. Електрозавантажувальник;

2. Вага підлогові;

3. Перекидач палетів;

4. Машина для миття овочів;

5. Стіл перевірки овочів;

6. Стіл технічний;

7. Допоміжна установка;

8. Транспортер скребковий;

9. Стіл сортування;

10. Контейнер стрічковий сортувальний з душем;

11. Різальна машина;

12. Бланшувач;

13. Машина протиральна зі здвоєним барабаном;

14. Збірник пересувний;

15. Веги торгові настільні циферблатні;

16. Етажерка;

17. Камера морозильна;

18 Сублімаціонная установка УВС;

19. Стіл технічний з магнітним загородженням;

20. Дробарка;

21. Просіювач;

22. Упаковальний автомат.

Продукти переробки, а саме асортимент продукції переробки заготівельного цеху наведено в таблиці 6.

Таблиця 6

Асортимент запасу продукції переробки фабрики-кухні терміном на 30 днів

Найменування сировини Вихід (кг) Ціна, грн Вартість, грн
1. Риба:
Лосось
Судак
Короп
2. М'ясо:
Яловичина
Свинина
Курятина
3. Овочі:
Перець болгарський
Капуста білоголова 0,9
Помідор 1,5
Баклажан 0,9
Кольорова капуста
Картопля 0,3
Морква 0,35
Буряк 0,4
Зелень (кріп, петрушка)
Спаржа
Цибуля 0,5
Шпинат
4. Бобові:
Стручковий перець
Молода квасоля
5. Гриби (шампінйьони)
Всього:

Таблиця 7

Витрати

Назва Вартість
Капітальні витрати на створення виробництва супів-пюре з використанням вакуумної сушки-сублімації, грн 3 535 292
Установка УВС-30 (виготовлення, сертифікація, монтаж, наладка та пуск), грн 180 000
1 аміачна двоступенева холодильна машина, грн 30 000
Проект будівництва приміщення під виробництво зі створенням необхідної інфраструктури, грн
Створення необхідної документації з отриманням гігієнічних сертифікатів, грн 50 000
Транспортні витрати, грн 30 000
Допоміжне обладнання (мийні машини, подрібнювачі, змішувачі, макувальні машини і матеріали, ваги) 90 000
Продуктивність цеху, кг/добу (цикл сушки складає 14 год)
Продуктивність цеху, кг/рік (250 робочих днів)
Витрати на використання води, грн
ціна за , грн 2,5
витрати води на добу, ,
кількість робочих днів
Витрати на каналізацію, грн
ціна за м3, грн 3,5
витрати води на добу, ,
кількість робочих днів
Витрати на електроенергію, грн/рік
УВС-30
Споживана потужність установки, кВт
Середня тривалість сушки, год
Вартість 1 кВт електроенергії, грн 0,96
Потужність ділянки допоміжного обладнання, грн
кількість робочих днів
Час роботи обладнання, год
Встановлена потужність електрообладнання, кВт
Потужність ділянки упаковки, фасовки і на освітлення
Час роботи обладнання, год
Сировина і матеріали, грн/рік
Допоміжні матеріали (спецодяг, миючі засоби), грн/рік 20 000
Амортизація обладнання (7% від капітальних затрат), грн/рік 72470,44

При початковому фінансуванні в розмірі 80% від усієї вартості проекту пуск виробництва здійсниться протягом 1-1,5 року.Амортизаційні відрахування розраховувалися прямолінійним методом. Цей методпередбачає рівномірне списання (розподіл) вартості об’єкта основних засобів, що амортизується, протягом строку його експлуатації. Такий метод був обраний, тому що завантаженість підприємства буде однаковою, не передбачається великих спадів і підйомів.

4.3. Реалізація на місці.

Транспортування сублімованих продуктів буде здійснюватися за допомогою автопричепа, який буде транспортувати сублімовані концентрати супів- пюре безпосереднь до місця реалізації.


Базова модель причепа для торгівлі (Д / Ш / В) - торговий причіп 4 м - 4000мм/2040мм/2000мм (рис. 13).

Рис.13. Модель точки продажу супів-пюре

Торговий причіп являє собою ізотермічний фургон, оснащений всім необхідним обладнанням для реалізації супів-пюре.

Модель автопричепа з обладнанням для реалізації супів-пюре наведена на рисунку 14.

Коплектація 1- Шафа для одежі 2- Холодильник 3- Апарат для відновлення сублімованих продуктів (марміт) 4- Мийка 5- Морозилка 6- Стіл приставний 7- Бар 8- Теплова вітрина 9- Санвузол

Рис.14. Модель автопричепа з обладнанням для реалізації супів-пюре

Меню точки продажу супів-пюре №1 наведене в додатку 1.

Таблиця 8

Вартість відкриття точки продажу

Назва Вартість
Придбання автопричепа 20 000 грн
Електронні ваги, морозильна камера 18 000 грн
Марміт, пароварка, інвентар 21 700 грн.
Генератор бензиновый Kraftech KT-6500W 6500 грн
Разом: 66200 грн.

Таблиця 9

Вартість обслуговування точки продажу на день

Назва Ціна за одиницю, грн Кількість, од Вартість. грн
Бензин 15 л
Вода 0,3 90 л
Вершки
Гарнір 3 кг
Паперова тара 0,5
Чай (1 упаковка – 100 пакетиків) 0,5 упаковки
Всього:

V. Організаційний план

Організаційна форма – ТОВ (товариство з обмеженою відповідальністю). Приклад установчого договору наведений в додатку 2.

Рис. 15. Організаційно-управлінська структура управління ТОВ «Тишко-суп»
Функціональні зв’язки
Лінійні зв’язки
Адміністратор
Зав. виробництвом (технолог)
Оператори
Робочі
Лаборант
Бухгалтер
Спеціаліст з технічного забезпечення
Загальні збори засновників
Виконавчий директор
Кухарі на точках
Кур’єри
Маркетолог-дизайнер
Розповсюджувачі листівок


Таблиця 10

Штатний розпис ТОВ «Тишко-суп»

Посади Кількість, осіб Структура персоналу, % Середньомісячна з/п, грн ФОП за місяць, тис.грн Преміальні (50 % з/п), тис. грн.
Адміністративно-управлінський персонал
Директор 5,26 15 000 7,5
Головний бухгалтер 5,26 4,5
Спеціаліст з технічного забезпечення 5,26 3,5
Адміністратор
Виробничий (операційний) склад
Зав. Виробництвом (інженер-технолог) 5,26
Оператори 10,53
Робочі 10,53
Лаборант 5,26 2,8 1,4
Кухарі на точках 10,53
Працюють за договором
Кур'єри 5,26 1,8 0,9
Маркетолог-дизайнер 5,26 2,5 1,25
Розповсюджувачі листівок 26,32 0,5
РАЗОМ 100,00 73,1 36,55

Вид заробітної плати для виробничого (операційного персоналу) - відрядно-прогресивна. Відрядно-прогресивна форма передбачає збільшення відрядної розцінки зі збільшенням виробництва продукції, виконанням робіт чи наданням послуг протягом встановленого робочого дня, зміни. Тобто, наші працівники будуть впевненні, що отримують в будь-якому випадку ставку, а за перевиконання плану – їхня ставка може підвищитися і вони будуть премійовані (матеріальний стимул до роботи).

Премії нараховуються за:

- Для управлінського персоналу – заключення успішних договорів, організація безперебійної роботи;

- Для виробничого персоналу – виробіток понад норму (для кухарів – продаж продукції понад розраховану кількість).

Таблиця 11

Цільові установки та відповідальні за їх реалізацію

Виконавці Цілі та завдання
Директор Здійснює: ü управлінський облік; ü організацію заходів, спрямованих на збільшення лояльності та формування культури закладу ü контроль: - товарних залишків; - роботи персоналу; - роботи бухгалтера.
Головний бухгалтер · Визначає, формулює, здійснює і координує організацію та ведення бухгалтерського обліку, виконання кошторису установи. · Здійснює контроль за ефективним використанням матеріальних, трудових і фінансових ресурсів. · Забезпечує раціональну організацію обліку і звітності в установі на основі централізації та автоматизації обліково-обчислювальних робіт, прогресивних форм і методів бухгалтерського обліку і контролю, розроблення і здійснення заходів, які направлені на додержання фінансової дисципліни і зміцнення матеріально-технічної бази установи. · Складає баланс установи (основні засоби та інші позаоборотні активи, запаси і затрати, грошові кошти, розрахунки та інші активи, власний капітал, розрахунки, доходи, витрати). · Організує та контролює складання розрахунків щодо використання власних коштів в установах, затрат на виробництво, платежів до бюджету, своєчасність і правильність складання звітності.
Спеціаліст з технічного забезпечення · Налагодження і контроль роботи обладнання цеху і офісу.
Зав. Виробництвом (інженер-технолог) ü Керує діяльністю виробничого підрозділу; ü спрямовує діяльність колективу на ритмічний випуск продукції власного виробництва в необхідному асортименті та високої якості. ü Проводить роботу з удосконалення організації виробництва, впровадження прогресивної технології, підвищення якості продукції, ефективного використання техніки, підвищення професійної майстерності працівників. ü Організує своєчасне постачання виробничого підрозділу закладу харчування продовольчими товарами та матеріальними ресурсами. ü Складає заявки на необхідні продовольчі товари, напівфабрикати та сировину, забезпечує їх своєчасне одержання із складів, контролює їх асортимент, кількість та якість, терміни надходження та реалізації. ü На основі вивчення попиту споживачів забезпечує різноманітність асортименту страв та кулінарних виробів. ü Здійснює постійний контроль за додержанням технології приготування страв, нормами використання сировини та напівфабрикатів.
Оператори · Відповідальні за роботу спеціалізованого обладнання. · дотримується санітарно -гігієнічних вимог при роботі з різними продуктами; · дотримується правила внутрішнього трудового розпорядку організації; · дотримується вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці.
Робочі - забезпечують безперебійну роботу обладнання (загруження і вигруження продуктів); - дотримуються санітарно -гігієнічних вимог при роботі з різними продуктами; - дотримуються правила внутрішнього трудового розпорядку організації; - дотримуються вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці.
Лаборант · перевіряє продукти на дотримання всії встановлених норм; · дотримується санітарно -гігієнічних вимог при роботі з різними продуктами; · дотримується правила внутрішнього трудового розпорядку організації; · дотримується вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці.
Адміністратор ü Забезпечує просування продукту ресторанного господарства в мережі інтернет; ü Створення сайту; ü Забезпечує контроль за збереженням матеріальних цінностей. ü Консультує відвідувачів з питань, що стосуються послуг, що надаються. ü Інформує керівництво про наявні недоліки в обслуговуванні відвідувачів, прийняті заходи щодо їх ліквідації. ü Слідкує та забезпечує безперебійну роботу кухарів на точках; ü Координує роботу кур’єрів та розповсюджувачів листівок (наймає на роботу, слідкує за якістю виконаної роботи); ü Співпрацює з маркетологом-дизайнером (шукає кандидатуру, заключає договір, обумовлює умови, слідкує за виконанням обов’язків).
Кухарі на точках ü Доготовлює продукцію закладу; ü дотримується санітарно-гігієнічні вимоги при роботі з різними продуктами; ü дотримується правила внутрішнього трудового розпорядку організації; ü дотримується вимог з охорони праці та забезпечення безпеки праці; ü дбайливо ставиться до майна.

Таблиця 12

Кваліфікаційні вимоги до працівників

Посада Освіта Досвід роботи Інформаційне забезпечення Навички та вміння Джерела пошуку кандидатів
Дирек­тор Вища профе­сійна Понад 5 років Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо. Організаційно-ме­тодичне керів­ництво роботою закладу, аналіз та узагальнення обліково-звітної документації, роз­робка офіційних документів закладу; мати навички лідера та керівника Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості
Головний бухгалтер Вища профе­сійна Понад 3 роки Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо. Ведення всіх необхідних бухгалтерських відомостей закладу; мати вміння скрупульозно все прораховувати, старанно виконувати свою рооту Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості
Спеціаліст з технічного забезпечення Вища профе­сійна Понад 3 роки Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо. Робота на спеціалізованому обладнання Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості
Зав. виробництвом (інженер-технолог) Вища профе­сійна Випускник ВНЗ Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо. Складання технологічної документації закладу, мати всі необхідні професійні навички Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості
Оператори Середня спеціальна/ Незакінчена вища Понад 1 рік (можливо без досвіду) Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо. Логічне мислення. робота в команді, схильність до швидкого опановування нових знань Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості
Робочі Середня спеціальна/ Незакінчена вища Без досвіду Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо. Вміння роботи в команді. працелюбність Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості
Лаборант Середня спеціальна/ Незакінчена вища Понад 1 рік/ випускник ВНЗ Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо. Мати всі необхідні професійні навички, вміння працювати в колективі Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості
Кухарі на точках Середня спеціальна/ Незакінчена вища Без досвіду/ випускник Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо. Мати всі необхідні професійні навички в приготуванні продукції, працелюбність, відповідальність Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості
Адміністратор Вища професійна Без досвіду/ випускник Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо. Навички лідера і керівника, вміння планувати, слідкувати за роботою своїх підлеглих Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості
Маркетолог-дизайнер Вища професійна Без досвіду/ випускник Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо Мати всі необхідні професійні навички, працелюбність, відповідальність, творчість, ініціативність Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості
Кур'єри, розповсюджувачі листівок Середня Без досвіду Законодавчі та нормативні акти України, правила роботи закладів ресто­ранного госпо­дарства тощо Відповідальність, працелюбність, організованість, водійські права Інтернет, кад­рові агенції, ярмарки мо­лодих спеціа­лістів, район­ні центри зайнятості

В додатку 3 наведена посадова інструкція інженера-технолога (зав. виробництвом).

Рис. 16. Система мотивації персоналу

VІ. План ризиків

Таблиця 13.

Ризики

Вид ризику Ризик Метод управління ризиком Вартість ліквідації ризику
Виробничі ризики Порушення виробничого циклу з різних причин, затримки у постачанні сировини і товарів · Організація дієвого контролю за ходом виробничого циклу в ресторані · Контроль за чистотою поставок сировини і товарів · Вдосконалення форми розрахунків з постачальниками · Контроль за термінами зберігання запасів сировини і товарів 10% стартового капіталу
Комерційні ризики Зменшення розмірів і місткості ринку, зниження платоспроможного попиту споживачів, поява нових конкурентів · Безупинне вивчення кон'юнктури ресторанного ринку · Вдосконалення цінової політики, введення дисконтних і накопичувальних карт для споживачів · Проведення цілеспрямованої роботи з формування громадської думки та фірмового стилю ресторану · Організація реклами закладу 5% стартового капіталу
Фінансові ризики Інфляція, взаємні неплатежи, коливання валютного курсу · Удосконалення організації системи фінансового менеджменту 2% стартового капіталу
Ризик неотримання очікуваного доходу від реалізації проекту Маркетинговий ризик · Ретельне вивчення ринку, виявлення ключових факторів, що можуть вплинути на проект, прогноз їх виникнення або посилення. 10% стартового капіталу
Ризик перевищення виробничої собівартості продукції (витрати на виробництво перевищують заплановані, тим самим знижуючи прибуток проекту) · Аналіз витрат, аналіз обраних постачальників сировини (надійність, доступність, можливість альтернативи). · Заміна дорогої сировини більш дешевими аналогами (за умови виключення зниження якості виробленої продукції).
Технологічні ризики (Ризики недоотримання прибутку в результаті недосягнення планового обсягу виробництва або зростання собівартості виробництва у зв'язку з обраною технологією виробництва: зриви термінів поставок обладнання, постачання неякісного обладнання, відсутність доступного сервісу з обслуговування придбаного обладнання · Передача ризику контрагентам через контрактні зобов'язання, включення в контракт статті про відповідальність постачальника за зрив поставки в розмірі штрафних санкцій.
Адміністративні ризики (ризики недоотримання прибутку в результаті впливу адміністративного чинника) · Зацікавлення у проекті адміністративної влади, його підтримка нею істотно знижує дані ризики.
Ризик недостатньої ліквідності Ризик перевищення бюджету проекту (інвестицій знадобилося більше, ніж було заплановано) · Ретельний аналіз інвестицій на етапі планування проекту, передбачене фінансування непередбачених витрат. Навіть при самому ретельному плануванні інвестицій перевищення бюджету на 10% вважається нормою, тому, зокрема, при залученні кредиту, передбачається збільшення ліміту доступних для позичальника коштів при необхідності. 1% стартового капіталу
Ризик розбіжності графіка інвестицій та графіку фінансування (фінансування надходить із затримкою або в недостатньому обсязі, або наявність жорсткого графіка кредитування, що не допускає відхилень в будь-яку сторону) · Для власних коштів - завчасне резервування грошей; для кредитної лінії - передбачити в договорі можливість коливань термінів вибірки грошових коштів по кредитній лінії.
Ризик нестачі грошових коштів на експлуатаційній фазі (зниження прибутку і брак коштів для погашення зобов'язань перед кредиторами або постачальниками) · Використання коефіцієнта покриття боргу при побудові графіка погашення кредиту. Суть методу: можливе коливання зароблених компанією грошових коштів в періоді встановлюється відповідно до очікувань ринкової та економічної ситуації. Наприклад, при коефіцієнті покриття 1,3 прибуток компанії може знизитися на 30% при збереженні її здатності погашення зобов'язань за кредитним договором.
Ризик невідповідності персоналу заявленим вимогам Ризик збою в роботі вже наявного колективу, через некомпетентних новачків · Приймати на роботу персонал зі стажем роботи; · Проводити періодично навчання і атестацію персоналу; · При гарній роботі оплачувати до основного окладу премію. 5% стартового капіталу
Ризик через можливу відсутність попиту · Нове меню · Диверсифікація асортименту 7% стартового капіталу
Втрата клієнтської бази · Підвищення професійного рівня співробітників · Робота з постійними клієнтами. 5% стартового капіталу
Обман і злодійство персоналу (ризик упущеної вигоди) Заниження реалізації (продаж не реєструється, а гроші, отримані від клієнта, частково або повністю не враховуються через касу) · Ручний облік і контроль (використання нумерованих фірмових бланків рахунків і організаційне виділення однієї точки прийому готівкових грошей. Всі оплати від клієнтів повинні надходити тільки в дану точку. Співробітник даної точки - касир-контролер - стежить за дотриманням суцільний нумерації бланків передрахунків) · Наявність системи автоматизованого обліку (Оформлення замовлень відбувається через термінал - комп'ютерну касу, пов'язану з сервером, на якому в реальному часі контролюються всі операції по кожному із співробітників, ведеться облік списання продуктів і контроль залишків. 8% стартового капіталу

Для страхування майна обрана компанія АХА Страхування.

Причини:

AXA Group (Франція) - світовий лідер в сфері страхування та управління активами. Четвертий рік поспіль АХА є страховим брендом №1 у світі.

Основні цифри:

57 країн діяльності

102 мільйонів клієнтів

163 000 працівників та комерційних партнерів

90,1 мільярда євро доходів

4,5 мільярда євро скоригованого прибутку

Чистий прибуток склав 4,2 млрд. Євро

Можуть бути застраховані:

ü будівлі, споруди;

ü окремі приміщення;

ü обладнання;

ü машини та механізми;

ü внутрішні комунікації;

ü прилади та апарати;

ü інвентар і технологічне оснащення;

ü відео-, аудіо-, орг-та електронна техніка;

ü меблі, предмети інтер'єру та внутрішнє оздоблення приміщень (включаючи віконне скло та вітрини);

ü товари, сировина, матеріали та інше майно.

На особливих умовах здійснюється страхування на випадок виникнення збитків від перерви в господарській діяльності внаслідок ризиків, на випадок яких страхується майно. Згідно з цими умовами відшкодовуються:

ü упущений прибуток Страхувальника внаслідок перерви в господарській діяльності;

ü додаткові витрати - розумні і доцільні витрати, спрямовані на те, щоб запобігти зниженню суми товарообігу внаслідок настання страхового випадку.

Збитки внаслідок перерви в господарській діяльності відшкодовуються тільки за умови, що вони стали наслідком причин (ризиків), на випадок яких були застраховані засоби виробництва (основні засоби) Страхувальника.

Страхові ризики

Страховими випадками визнаються втрата (загибель) або пошкодження майна в результаті:

§ Пожежі (в т.ч. задимлення і пожежі внаслідок протиправних дій третіх осіб (підпалу));

§ Не підлягають відшкодуванню збитки внаслідок тривалого впливу диму.

§ Вибуху (в т.ч. вибуху внаслідок протиправних дій третіх осіб);

§ Удару блискавки;

§ Падіння пілотованих літальних об'єктів або їх частин;

§ Стихійних лих;

§ Впливу води;

§ Протиправних дій третіх осіб;

§ Розбиття стекол, вітрин та інших подібних споруд;

§ Стороннього впливу:

а) безпосереднього наїзду наземних транспортних засобів або саморушних машин на застраховане майно;

б) безпосереднього впливу водних транспортних засобів або самохідних плаваючих інженерних споруд;

в) безпосередньої дії ударної хвилі надзвукового літака.

Страхова сума:

Страхова сума встановлюється за згодою сторін у розмірі, що не перевищує дійсної вартості застрахованого майна (страхової вартості).

Приклад договору страхування наведений в додатку 4.


VІІ. Фінансовий план

Таблиця 15.

Баланс початкового капіталу

та джерела його утворення

Види потреб S Види джерел S
1. Витрати на реєстрацію 1200 грн. I.Внутрішні джерела:
2. Витрати на: 1. Власні кошти 100 000 грн.
- будівництво приміщення для виробництва грн. ІІ. Залучені кошти (кошти інвесторів) 3 900 000 грн.
- відкриття точок продажу 198600 грн.
- обслуговування точок продажу 65610 грн.
- оплату праці персоналу 60100 грн.
- страхування 3780 грн.
3. Непередбачувані витрати 5 000 грн.
4. Виробничі витрати 67 327 грн.
5. Капітальні витрати 1035292 грн.
Всього потреб S 3 936 909 грн. Всього джерел S 4 000 000 грн.

Таблиця 16

Розрахунок коефіцієнтівДодаток 1

Меню закладу «на колесах» з продажу супів-пюре

Назва Вихід (г) Ціна(грн)
Супи:
«Суп-крем сирний» (сир, вершки, сухарики, картопляні пластівці, цибуля, сіль. Комплекс вітамінів РР, Е, В5, В6, А, В1, В9.) 8.50
«Суп – пюре з риби» (окунь, селера, морська капуста, імбир, пророщене жито, сіль. Джерело йоду в організм.) 8.80
«Суп-пюре з птиці» (курятина, петрушка, морква, цибуля,сіль, масло. Джерело повноцінного тваринного білка.) 8.60
«Овочевий суп-пюре» (капуста, картопля, петрушка, цукіні, спаржа, селера, квасоля стручкова, сіль, перець) 8.50
«Крем – суп із шампіньйонів» (шампіньйони, вершки, кукурудзяні пластівці, цибуля, сіль. Смачно і корисно. ) 8.20
Гарніри:
«М'ясо свинина» (припущене, нарізане брусочками.) 3.90
«М'ясо яловичина» (припущена, нарізане брусочками.) 4.00
«Овочі парові» (кольорова капуста, спаржа, морква, кукурудза, батат.) 3.90
«Крутони» (смажений 3-ох сортів хліб.) 1.00
Напої:
«Чай» (чорний, зелений, фруктовий, трав'яний) 2.50
«Молочні коктелі» (ванільний, шоколадний, із джемами.) 10.00
«Фреші» (яблуко, морква, апельсин, грейпфрут, буряк, помідори, із зелені.) 12.00Додаток 2


0096127316065398.html
0096171550502025.html
    PR.RU™